Om oss
Epriser.no startet da vi trengte hjelp til å finne de billigste prisene når vi handlet på nettet. Vårt mål er å gi deg en bedre service og være bedre enn de andre nettstedene som tilbyr sammenligning av priser.

I dag er det seks år siden vi startet. Vi sammenligner priser i 10 land, og hver dag finner vi millioner av priser for å gi best mulig service.

Gjennom vårt omfattende nettverk gir vi deg muligheten til å finne den billigste prisen. Vi sammenligner kun med anerkjente nettbutikker. Hvis du syns vi mangler en nettbutikk i vårt nettverk, kan du gjerne kontakte oss.

Vi er alltid rede til å hjelpe deg med din netthandel. Det kan imidlertid være at butikkene kan gi deg bedre støtte på produktene. Vi har over 3 millioner produkter, så vi kjenner ikke like godt til alle. Vi vil alltid prøve å hjelpe deg så godt vi kan hvis du kontakter oss.

Vi håper du finner det du leter etter!