Vilkår for bruk
Generelt

Way Off ApS: nettstedet drives og eies av Way Off ApS, Vesterbrogade 20, 5., 1620 København V, Danmark; Registreringnummer (CVR): 32292496. Ved å bruke denne tjenesten og andre nettsteder og plattformer Way Off ApS tilbyr, godtar du nedenstående betingelser og vilkår.

Kredittkortopplysninger

Way Off ApS og dets nettsteder vil aldri be om kredittkortopplysninger, og vi anmoder deg om aldri å oppgi dem på noen av skjemaene på nettstedene våre.

Fritak for ansvar

Opplysningene på dette nettstedet er ikke nødvendigvis riktige, oppdaterte eller fullstendige, og dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller prisfeil. Way Off ApS påtar seg intet ansvar (og fraskriver seg alt ansvar) for å oppdatere nettstedet slik at informasjonen til enhver tid er oppdatert, og slik at informasjonen på nettstedet til enhver tid er nøyaktig og fullstendig. Så sørg for å bekrefte at opplysningene på nettstedene vi viderekobler til er korrekte og fullstendige før du tar noen beslutninger knyttet til tjenester, produkter eller annet som er beskrevet på dette nettstedet.

Ansvarsbegrensning

Way Off ApS fraskriver seg alt ansvar for direkte eller indirekte tap, tapt fortjeneste, tapte data eller direkte eller indirekte følgeskader forbundet med bruk av dette nettstedet eller andre tilknyttede nettsteder. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder for alle forhold, uansett om de er basert på kontrakt, garanti, eller skadevoldende handling utenfor kontrakt eller lignende.

Opphavsrett

Innholdet på dette nettstedet tilhører Way Off ApS og er beskyttet av lov om opphavsrett. Informasjon, inkludert tekst, bilder og lyd, må ikke reproduseres, endres, kopieres eller lagres uten skriftlig tillatelse fra Way Off ApS. Det er ulovlig å endre innholdet på dette nettstedet. Overtredelser av disse reglene vil bli politianmeldt.

Opphavsrett

Hvis du mener Way Off ApS bryter noen av dine immaterielle rettigheter i forhold til brukerinnhold, produktinformasjon eller reklamekampanjer, kan du kontakte oss. Way Off ApS ønsker ikke å krenke andres rettigheter eller beskyttede varemerker, og vi forplikter oss til å rette opp slike forhold.